מאמרים ופוסטים

כל המאמרים

Posts_Coaching Psychology_A new Science

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Hero_Widget"][/siteorigin_widget] The paper analyzes the paradoxical phenomenon of coaching: On one hand coaching is the second most popular profession after the high tec  professions

פנייה לרישום חברים

אנו מזמינים את בוגרי תוכניות הלימוד באימון פסיכולוגי באוניברסיטת ת"א ובר אילן וכל מי שהחזון שלנו קרוב לליבו להצטרף אלינו

Posts_ExistentialCoaching

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Hero_Widget"][/siteorigin_widget] "אימון אישי" הוא אחד המושגים הנפוצים בחברה הישראלית ובחברה המערבית בכלל. מאז ייסוד CoachVille החברה להכשרת מאמנים בשנת 1992 ע"י תומס ליאונרד יועץ